0
Je hebt 0 artikelen in je winkelwagen

 

 

 

EXTRA INFO HORECA & EXPLOITANTEN

HORECA
EXPLOITANTEN
HUISSTIJL HANDBOEK

De Vakantiekermis 2020 gaat door!!
Dit houdt in dat we met de oorspronkelijke gegunden 2020 een verpachting op gaan zetten. Het inschrijfformulier en de bijbehorende stukken staan hierboven. Als u interesse heeft, moet u het formulier voor vrijdag 3 juli 2020 16:00 u geretourneerd hebben via e-mailadres: jet.van.baast@tilburg.nl.

Selectie vindt plaats op basis van de hoogte van de pachtsom en de door u te treffen maatregelen in het kader van Covid-19. U wordt bij plaatsing mede verantwoordelijk gesteld voor het naleven van de 1,5m maatregel in de openbare ruimte. We moeten het SAMEN doen. Er wordt geen woonwagendorp gefaciliteerd. Lees de stukken bij de intake aandachtig door en let goed op de openings- en sluitingstijden. Aangezien het slechtst een viertal kermispleinen betreft, kunnen wij een beperkt aantal attracties plaatsen.

Verpachtingvoorwaarden Vakantiekermis 2020

Bijlagen voorwaarden Vakantiekermis 2020

Overzicht scenario Pleinen

Inschrijfformulier Kermis Vakantiekermis

LET OP: Exploitanten moeten bij interesse het formulier voor 3 juli 2020 16.00 uur inleveren via mail: jet.van.baast@tilburg.nl.

Of bij het kermisteam in Stadskantoor 6 (Spoorlaan 181, Tilburg). Hier kunt u ook het inschrijfformulier afhalen.

Ondersteunende maatregelen kermisexploitanten 
De kermis en de gemeente Tilburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kermissen zijn belangrijk voor de economie en voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de gemeente. Zoals veel ondernemers hebben ook de kermisexploitanten het zwaar. Jaarlijks worden er in de gemeente Tilburg vier kermissen georganiseerd, in de Reeshof, Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout. Om met een attractie op een van deze kermissen te mogen staan, betalen de exploitanten een bedrag aan pacht. Vanwege het corona virus hebben de kermisexploitanten op dit moment geen inkomsten. Om in de toekomst ook met deze exploitanten samen mooie en aantrekkelijke kermissen neer te zetten, is het belangrijk dat de  kermisexploitanten financieel overeind blijven.

Maatregelen
Daarom heeft het college van burgermeester en wethouders in overleg met de kermisbonden beslist dat de exploitanten deze pachtsom op een later moment (dichter op de aanvangsdatum kermis) mogen betalen. Reeds betaalde pachtsommen worden (tijdelijk) teruggestort om de exploitanten nu meer financiële ruimte te bieden. 

Mocht het onverhoopt zo zijn dat een kermis niet dit jaar niet doorgaat, dan hoeven exploitanten, met wie een meerjarencontract is afgesloten, voor het komende jaar niet opnieuw een vergunningstraject te doorlopen. Op dit moment is de kermis in de Reeshof (rondom Koningsdag) geannuleerd als gevolg van de corona maatregelen. Voor de andere kermissen wordt dit op een later moment beslist. 

Met exploitanten wordt persoonlijk contact opgenomen om te bespreken wat de maatregelen voor hen persoonlijk betekenen.