EXTRA INFO HORECA & EXPLOITANTEN

HORECA
EXPLOITANTEN
HUISSTIJL HANDBOEK

Ondersteunende maatregelen kermisexploitanten 
De kermis en de gemeente Tilburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kermissen zijn belangrijk voor de economie en voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de gemeente. Zoals veel ondernemers hebben ook de kermisexploitanten het zwaar. Jaarlijks worden er in de gemeente Tilburg vier kermissen georganiseerd, in de Reeshof, Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout. Om met een attractie op een van deze kermissen te mogen staan, betalen de exploitanten een bedrag aan pacht. Vanwege het corona virus hebben de kermisexploitanten op dit moment geen inkomsten. Om in de toekomst ook met deze exploitanten samen mooie en aantrekkelijke kermissen neer te zetten, is het belangrijk dat de  kermisexploitanten financieel overeind blijven.

Maatregelen
Daarom heeft het college van burgermeester en wethouders in overleg met de kermisbonden beslist dat de exploitanten deze pachtsom op een later moment (dichter op de aanvangsdatum kermis) mogen betalen. Reeds betaalde pachtsommen worden (tijdelijk) teruggestort om de exploitanten nu meer financiële ruimte te bieden. 

Mocht het onverhoopt zo zijn dat een kermis niet dit jaar niet doorgaat, dan hoeven exploitanten, met wie een meerjarencontract is afgesloten, voor het komende jaar niet opnieuw een vergunningstraject te doorlopen. Op dit moment is de kermis in de Reeshof (rondom Koningsdag) geannuleerd als gevolg van de corona maatregelen. Voor de andere kermissen wordt dit op een later moment beslist. 

Met exploitanten wordt persoonlijk contact opgenomen om te bespreken wat de maatregelen voor hen persoonlijk betekenen.